Verslo idėja

Símbolos Entretrain-39Norint įkurti įmonę, nepakanka vien tik pasiryžimo tapti verslininku; mes turime sėkmingai plėtoti savo veiklą. Čia mes susiduriame su skirtingomis situacijomis:

  • Mes turime galimybę, kurią planuojame išnaudoti
  • Mes turime ankstesnę idėją, bes nesame tikri, ar tai geras sprendimas
  • Mes turime skirtingas idėjas, bet nežinome kurią pasirinkti
  • Mes norime įkurti įmonę, bet nežinome kokia veikla ji užsiims.

 

Bet kuriuo atveju, patariama turėti kelias alternatyvas pagrindinei idėjai, kad galėtume palyginti daugiau galimybių ir taip patobulinti idėjos vystymo procesą.

 

Kūrybingumas atlieka labai svarbų vaidmenį idėjos vystymo procese. Šiame etape svarbiausia būti atviram naujoms idėjoms siekiant sukurti keletą alternatyvų.

 

Skyriuje „Idėjų kūrimas” rasite keletą pasiūlymų ir priemonių kaip ieškoti naujų idėjų.

Kai turime vieną ar kelias idėjas, kitas žingsnis yra jų analizė. Šiame vertinimo procese, be objektyvumo mes turėtume laikytis žemiau pateiktų taisyklių:

 

1)   Neinvestuokite jokių išteklių prieš tai pakankamai neišanalizavę verslo idėjos.

Mes turėtume vengti greitos investicijos į idėja prieš tai nepatikrinę jos tinkamumo.

 

2)   Dirbkite komandoje.

Valdymo komanda turėtų rengti ir plėtoti idėją.

 

3)   Turėkite nepriklausomą išorės specialistą, kritiką arba ekspertą.

Išorės eksperto patarimas yra būtinas siekiant subalansuoti galimus nukrypimus projektą įgyvendinančios komandos sprendime.

 

4)   Tiksliai nustatyta problema yra pusė atsakymo.

Vertinimo procesas bus tikslesnis, jei ems turėsime aiškia, konkrečią idėją atsižvelgdami į strateginį analizės pagrindą.

 

5)    Neapsistokite ties pirmu atsakymu.

Jis gali būti pernelyg akivaizdus…ir neteisingas.

 

6)   Nemaišykite verslo galimybės su stabilia įmone.

Galimybė gali būti laikina ir neturėti pakankamo pagrindo įmonės įkūrimui.

 

7)   Nepamirškite, kad vieša arba privati nauda gali trukdyti priimti tinkamą sprendimą. 

Idėja turi pateisinti pati save, bet ne nauda, kurią galima iš jos gauti.

 

8)   Visada svarbu ieškoti alternatyvų.

Idėjos pateisinimas pakankamai jos neišanalizavus tik dėl to, kad nėra kitos yra savęs apgaudinėjimas.

 

9)   Jeigu norime kurti kūrybiškas ir inovatyvias idėjas, ieškojimo etape neturėtume vadovautis logika ir patirtimi.

Nepaisant to, be kitų vertinimo kriterijų, priimdami sprendimus mes turėtume vadovautis logika ir patirtimi idėjų ieškojimo etape.

 

10) Galimybių planas turėtų būti naudojamas ne idėjos pateisinimui, bet kaip priemonė ją analizuoti iš įmonės ir strateginės perspektyvos.

Galimybių plano tikslas yra struktūrizuota ir išsami mūsų verslo idėjos įgyvendinamumo analizė,  bet ne jos pateisinimas.