Pritaikymo sritis

Símbolos Entretrain-29Pritaikymo sritis

Minčių žemėlapis gali būti panaudotas šiose srityse:

1.-   Problemų sprendimas ir įvertinimas,

2.-   Nauji projektai,

3.-   Sprendimų priėmimas,

4.-   Kūrybingas galimybių panaudojimas

5.-   Mokymas

 

Žmonės dalyvausiantys inovacijų komandoje būtinai turi gauti tinkamą pagrindinį mokymą.

TURINYS

 

ĮRANGA / TECHNINĖS DARBO PRIEMONĖS

 

Kompiuteris

Programinė įranga: Freemind (nemokama programinė įranga), Mind Manager, Mindjet, Inspiration, …

Kitos: susitikimų kambarys, kanceliarinės priemonės (lipnūs lapeliai, žymekliai, dideli popieriaus lapai…).

 

  DARBO PLĖTROS METODAS: PAGRINDINIAI PROCESO ETAPAI

0.- Inovacijų komandos formavimas 

Galima suformuoti dviejų rūšių komandas:

  • Nuolatinė: tai paprastai yra įprastinė komanda.
  • Ad hoc: konkrečiai problemai spręsti, konkrečiam projektui įgyvendinti, kai reikia tarpdisciplininių žmonių ir t.t.

Už jos formavimą yra atsakingas įmonės vadovas arba kiekvieno skyriaus vadovai.

 

1.- Darbo ir temos apibrėžimas 

Grupės nariai yra sušaukiami į darbo sesiją įmonės koordinatoriaus arba vadovo, skyriaus vadovo, asmenine iniciatyva arba bet kurio grupės nario.

Sesijos metu aptariama tema yra aiškiai ir glaustai apibrėžiama, nustatomi tikslai, grupės nariams yra suteikiama visa informacija susijusi su diskusija.

 

2.- Pagrindinis minčių žemėlapis: individualus “minčių lietus” (ang. brainstorming)

Kiekvienas komandos narys turėtų skirti bent 20 minučių individualaus minčių žemėlapio kūrimui. Šiame minčių žemėlapyje mes matome pagrindines šakas („Pagrindinės organizavimo idėjos“ – (POI)), išeinančias iš žemėlapio centro. Jų skaičius turėtų būti nuo 3 iki 8. Kitas žingsnis turėtų būti pagalvoti apie iš šių šakų išeinančius ryšius ir hierarchijas. Pateikite idėjas kiek įmanoma greičiau, sukuriant asociacijų grandinę.

Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į nesąmoningas idėjas, jeigu tokių yra, nes jos gali būti raktas į naujus mąstymo būdus, o kūrybiškumas neturėtų būti ribojamas.

 

3.- Idėjų analizė ir apsikeitimas

Idėjos surašomos ant didelio popieriaus lapo, lentos… Turėtų būti pateikiamas pagrindinių organizavimo idėjų arba kiekvieno dalyvio pagrindinių šakų SĄRAŠAS, tuomet jos turėtų būti SUGRUPUOJAMOS į keletą kategorijų, išlaikant priimtiną požiūrį, bendro susitarimo ieškojimą.

Kai grupė susitaria dėl pagrindinių šakų, dalyviai kartu sugalvoja pošakes, kol sukuria bendrą ir apgalvotą minčių žemėlapį.

Jeigu viena iš pošakių yra per plati, reikėtų apsvarstyti naują neuroninį žemėlapį ir atlikti naują analizę. Iš vienos pradinės idėjos ar projekto galo kilti nauji įdomūs projektai.

Abejotini klausimai ir idėjos taip pat turi savo vietą neuroniniame žemėlapyje.

Net ir neįgyvendinamos idėjos turi savo vietą.

 

4.- Rezultatų pristatymas arba asmens, atsakingo už įgyvendinimą, paskyrimas

Sukurtas minčių žemėlapis yra nufotografuojamas ir nusiunčiamas už projektą atsakingam asmeniui ir visiems su juo susijusiems asmenims.