Išankstinė galimybių analizė

Símbolos Entretrain-31Nors esame pačiame pradiniame mūsų projekto vystymo etape, patartina atlikti ekonominę analizę, nors dar ir neturime išsamios informacijos.

 

Norint tai padaryti, naudosime paprastą ekonominę priemonę, kuri leidžia apskaičiuoti NENUOSTOLINGUMO LŪŽIO TAŠKĄ.

 

Nenuostolingumo lūžio tašką galima apibrėžti kaip minimalų pardavimo arba apyvartos lygį veiklos išlaidoms padengti. Nenuostolingumo lūžio taško žinojimas iš anksto padeda greitai įvertinti potencialų įmonės ekonominį pajėgumą. Turime palyginti minimalias pardavimų apimtis, kurių reikia, kad projektą laikytume sėkmingu su dabartine rinkos situacija ir gebėjimu įsisavinti mūsų produkciją.

 

Norint jį apskaičiuoti, mums reikia žinoti du aspektus:

 

  • Mėnesiniai fiksuoti kaštai
  • Mūsų veiklos pardavimo marža

Lūžio taško apskaičiavimo formulė:

formula

Tačiau kas yra pardavimo marža?

 Pardavimo maržą gauname iš pardavimo kainos atėmus tiesiogiai su pardavimu susijusias kintamąsias išlaidas.

Apskaičiavimo formulė:

 

Pardavimo marža = vieno vieneto pardavimo kaina – vieno vieneto įsigijimo savikaina*

 

*įsigijimo savikaina arba kintamosios išlaidos susijusios su pardavimu

 

Kad geriau suprastumėte, pateikiame pavyzdį:

 

Pavyzdys: Jeigu įmonė A parduoda pramonines transporto priemones ir vidutinė kiekvienos transporto priemonės pardavimo kaina yra 30 tūkstančių eurų, o kiekvienos transporto priemonės įsigijimo savikaina, įskaitant pirkimo kainą, transportavimą ir mokesčius yra 25.500 eurų, kokia yra pardavimo marža?

 

Pardavimo marža = 30,000 – 25,500 = 4500 eurų

 

Susipažinę su pagrindinėmis sąvokomis, naudodamiesi pateiktu šablonu apskaičiuokite savo įmonės projekto nenuostolingumo lūžio tašką:

 

 

PERSONALO IŠLAIDOS

 

Atlyginimai projekto vykdytojui, partneriams
Socialinis draudimas  projekto vykdytojui, partneriams (dirbantys savarankiškai)
Atlyginimai personalui
Įmonės darbuotojų socialinis draudimas

VEIKLOS IŠLAIDOS

 

Nuoma
Komunalinės paslaugos (elektra, vanduo, dujos)
Komunikacijos (telefonas, internetas)
Draudimo išmokos
Nepriklausomų profesionalų paslaugos (agentūros)
Mokesčiai
Kelionės ir pragyvenimas
Biuro reikmenys ir eksploatacinės medžiagos
Viešinimas ir viešieji ryšiai
Remontas ir priežiūra
Kitos išlaidos

NUSIDĖVĖJIMO PASKIRSTYMAS

 

Materialiojo turto nusidėvėjimas

FINANSINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

 

Finansinės veiklos išlaidos

BENDROS IŠLAIDOS

 

Pardavimo marža

MĖNESIO NENUOSTOLINGUMO LŪŽIO TAŠKAS BE PVM

 

PVM (%)

MĖNESIO NENUOSTOLINGUMO LŪŽIO TAŠKAS SU PVM

 

METŲ NENUOSTOLINGUMO LŪŽIO TAŠKAS BE PVM

 

METŲ NENUOSTOLINGUMO LŪŽIO TAŠKAS  SU PVM