DUK3

Martin Delin From The Known ProjectNuosavos Įmonės Steigimo Vadovas

RINKOS ANALIZĖ

 

1. Koks yra pirmasis žingsnis kuriant rinkodaros planą?

Pirmasis žingsnis yra atidžiai išanalizuoti rinką, kuriai yra skirtas mūsų produktas arba paslauga. Rinkos analizė susideda iš keturių elementų analizės: kliento analizės, konkurentų analizės, veiklos sektoriaus analizė ir aplinkos, kurioje mes plėtosime savo verslą, analizė. Mūsų stipriųjų ir silpnųjų pusių, taip pat galimybių ir galimų grėsmių, kurios gali kilti pagrindiniame rinkodaros plano sudarymo etape, žinojimas.

 

2. Kaip aš galėčiau analizuoti savo potencialius klientus ir jų pirkimo elgesį?

Pirmiausiai jums reikia apriboti rinką ir nustatyti, į kurią klientų grupę jūs orientuositės. Siekiant atlikti segmentaciją, jums reikia pasirinkti jūsų veiklai tinkančius kriterijus. Šie kriterijai skirsis priklausomai nuo to, ar jūs naudojate segmentaciją klientų rinkoms, ar industrinėms rinkoms. Svarbu atsakyti kelis klausimus norint sužinoti kaip elgsis jūsų potencialus klientas.

 (Sužinokite apie tai daugiau: Rinkos analizė – Klientas).

 

3. Kokį metodą galėčiau naudoti savo konkurentų pozicijos analizei?

Jūsų konkurentų pozicija rinkoje gali būti analizuojama įvertinant jų išteklius ir galimybes. Štai dalykai, kuriuos galime įvertinti norėdami nustatyti savo konkurentų stipriąsias ir silpnąsias vietas:  materialieji ištekliai, nematerialieji ištekliai, galimybės ir kiek jie yra arti prie klientų. (Sužinokite apie tai daugiau: Rinkos analizė – Konkurencija) 

 

4. Kokį modelį turėčiau taikyti savo veiklos sektoriui?

Savo veiklos sektoriui turėtumėte taikyti Michael Porter penkių konkurencinių jėgų modelį. Jis susideda iš penkių konkurencinių jėgų: tiekėjų jėga, pirkėjų jėga, naujų konkurentų pavojus, produktų ar paslaugų pakaitalų pavojus ir konkurencija tarp konkurentų.

(Sužinokite apie tai daugiau: Rinkos analizė – Veiklos sektorius)

 

5. Kurie išoriniai faktoriai gali daryti įtaką mano verslui ir kodėl?

Politinė, ekonominė, socialinė ir techninė aplinka gali daryti įtaką jūsų verslui. Šie veiksniai gali daryti teigiamą arba neigiamą įtaką jūsų verslui, todėl kiekvienas turi būti pasiruošęs nenumatytiems dalykams ir mokėti prisitaikyti prie išorinių ir vidinių veiksnių.

(Sužinokite apie tai daugiau: Rinkos analizė – Aplinka)

 

6. Kokius metodus ir tyrimo technikas galėčiau naudoti?

Yra keletas metodų ir tyrimo technikų, skirstomų pagal kokybę ir kokybę. Tarp kokybinių metodų, yra tokie metodai ir tyrimo technikos kaip gilūs individualūs pokalbiai, diskusijų grupė ir Delphi metodas. Kiekybinės tyrimo technikos yra asmeniškai, paštu, telefonu, internetu atlikti tyrimai ir t.t.

(Sužinokite apie tai daugiau: Rinkos analizė – Informacijos šaltiniai)

 

SSGG ANALIZĖ

 

1. Ar yra koks nors kitas metodas kaip analizuoti mano naują verslą atlikus rinkos analizę?

Taip, jūs galite jį analizuoti naudodami SSGG analizę. Tai yra verslo analizavimo priemonė ištiriant vidinę aplinką (stiprybes ir silpnybes) ir jo išorinius lemiančius veiksnius (grėsmes ir galimybes) siekiant suplanuoti jo strategiją.

(Sužinokite apie tai daugiau: SSGG analizė)

 

 

2. Ar jūsų svetainėje yra pateikiamas pavyzdys kaip analizuoti įmonę vidinių ir išorinių veiksnių atveju?

Taip, eikite į skyrių Nuosavos įmonės stigimo vadovas ir ieškokite išsamaus aprašymo poskyryje SSGG analizė. Ten taip pat pateikiami šablonai.

 

3. Kokių rezultatų ar strategijų galime tikėtis atlikę SSGG analizę?

Priklausomai nuo jūsų SSGG analizės rezultatų, jūs galite taikyti skirtingas strategijas, suskirstytas į skirtingas strategijas: išlikimo strategijas, gynybines strategijas, perorientavimo strategijas ir puolimo strategijas.

(Sužinokit apie tai daugiau: SSGG analizė)

RINKODAROS PLANO KŪRIMAS

 

1. Kokie yra pagrindiniai rinkodaros plano elementai?

Rinkodara yra sudaryta iš elementų grupės, kurią sudaro: PRODUKTAS/PASLAUGA, KAINA, PLATINIMAS IR KOMUNIKACIJA. Šie elementai yra vadinami 4 P (produktas, kaina, vieta ir reklama (angl. product, price, place and promotion). (Sužinokit apie tai daugiau: ĮŽANGA)

 

2. Kokie yra 4P rinkodaros plano kūrimo metodo privalumai?

Rinkodaros plano sukūrimas integruojant visus rinkodaros elementus yra pagrindinis veiksnys, lemiantis įmonės konkurencingumą rinkoje. (Sužinokite apie tai daugiau: ĮŽANGA)

 

3. Kokius produktų, paslaugų, kainų, platinimo ir komunikacijos aspektus/savybes aš turėčiau apsvarstyti/įvertinti kuriant rinkodaros planą?

Kuriant rinkodaros planą, jūs turėtumėte žinoti ir įvertinti įmonės produkto, paslaugos, kainų, platinimo ir komunikacijos skirtingus aspektus. Pavyzdžiui, pagrindinės produktą sudarančios savybės yra pagrindinė funkcija, apčiuopiamos savybės, susijusios paslaugos, neapčiuopiami elementai. (Sužinokite apie tai daugiau: PRODUKTŲ/PASLAUGŲ POLITIKA, KAINŲ POLITIKA, PLATINIMO POLITIKA ir KOMUNIKACIJOS POLITIKA)

 

4. Kuri rinkodaros strategija labiausiai tinka paslaugas teikiančiai įmonei?

Dėl savo neapčiuopiamumo, paslaugų komercializacija yra sudėtingesnė nei produktų, kurioms mes turime sukurti specialias rinkodaros strategijas. (Sužinokite apie tai daugiau: PRODUKTŲ/PASLAUGŲ POLITIKA)

 

5. Į ką turėtų būti atsižvelgta sudarant kainų politiką?

Jums reikia žinoti pagrindinius žingsnius kuriant kainų politiką. Jie yra tokie: 1. Produkto ar paslaugos rinkos vertės nustatymas palyginant su konkurentų kainomis; 2. Segmentų su didesniu kainų jautrumu, jei tokių yra, nustatymas; 3. Produkto arba paslaugos išlaidų įvertinimas; 4. Tinkamiausių strategijų ir metodų pasirinkimas bei kainos nustatymas; 5. Kainos peržiūrėjimas atsižvelgiant į konkurentų veiksmus.

(Sužinokite apie tai daugiau: KAINŲ POLITIKA)

 

6. Kokios yra kainų nustatymo strategijos ir taktikos?

Sprendžiant dėl kainų nustatymo sistemos įmonėje, mes remiamės trim kriterijais: išlaidos, konkurencija ir rinka. Priklausomai nuo anksčiau išvardintų kriterijų kombinacijos, galima sukurti išskiriančias strategijas, konkurencija pagrįstas strategijas, psichologines kainų nustatymo strategijas, strategijas produktų linijoms ir strategijas naujiems produktams. (Sužinokite apie tai daugiau: KAINŲ POLITIKA)

 

7. Į ką turėtų būti atsižvelgta kuriant platinimo politiką?

Platinimo politika leidžia nustatyti būdą, kaip mūsų įmonės produktas pasieks galutinį klientą. Šis būdas priklausys nuo mūsų vietos platinimo grandinėje (gamintojas, tarpininkas arba mažmenininkas). Mes turėsime priimti šiuos sprendimus: pasirinkti platinimo sistemą arba strategiją; pasirinkti platinimo kanalus. (Sužinokite apie tai daugiau: PLATINIMO POLITIKA)

 

8. Kaip aš turėčiau sukurti efektyvią įmonės komunikacijos politiką?

Naudinga žinoti veiksmingos komunikacijos politikos sukūrimo žingsnius. Jie yra tokie: 1. komunikacijos tikslų nustatymas; 2. tikslinės publikos nustatymas; 3. komunikacijos priemonių pasirinkimas; 4. komunikacijos kanalų pasirinkimas; 5. žinutės sukūrimas; 6. biudžeto nustatymas; 7. rezultatų kontrolė. (Sužinokite apie tai daugiau: KOMUNIKACIJOS POLITIKA)

 

9. Kokie yra skirtingų viešinimo priemonių privalumai ir trūkumai?

Viešinimo priemonės susideda iš skirtingų žiniasklaidos priemonių tokių kaip spauda, žurnalai, radijas, kinas, internetas ir t.t. (Sužinokite apie tai daugiau: KOMUNIKACIJOS POLITIKA)

 

10. Kada mes naudojame tiesioginę rinkodarą ir pardavimų skatinimą?

Mes naudojame tiesioginę rinkodarą kai ieškome grįžtamojo ryšio iš tikslinės grupės. Pardavimų skatinimu siekiama padidinto trumpalaikę paklausą. (Sužinokite apie tai daugiau: KOMUNIKACIJOS POLITIKA)

 

11. Kas yra viešieji ryšiai ir kokios yra jų pagrindinės priemonės? 

Viešieji ryšiai yra bendrų programų grupė skirta pagerinti, išlaikyti ir apsaugoti įmonės, produkto arba paslaugos įvaizdį. (Sužinokite apie tai daugiau: KOMUNIKACIJOS POLITIKA)

 

12. Kaip išrinkti prekės ženklą savo įmonei?

Prekės ženklas yra pagrindinis būdas identifikuoti produktą arba paslaugą ir atskirti jį nuo konkurentų. (Sužinokite apie tai daugiau: KOMUNIKACIJOS POLITIKA).

 

EKONOMINIS-FINANSINIS PLANAVIMAS

 

1. Kaip pasirinkti finansinius išteklius?

Egzistuoja keli kriterijai, kurie padeda pasirinkti tinkamą finansinį šaltinį. Turėtų būti nustatomi šie aspektai: materialios, nematerialios ir finansinės investicijos, įmonės steigimo išlaidos, pradinių inventoriaus atsargų apskaičiavimas, lėšų atsargų, reikalingų susidūrus su pirmųjų mėnesių išlaidomis, paskaičiavimas (pinigų srautai) ir produktų ir paslaugų PVM. Jeigu šiuos aspektus nustatote teisingai, jūs žinote kokias išlaidas patirsite ateityje ir tai parodys kiek ir kokių išteklių jums prireiks. (Sužinokite apie tai daugiau: INVESTICIJŲ PLANAS)

 

2. Kokie yra pagrindiniai skolinimosi kriterijai?

Kriterijai yra tokie:

 • Terminas
 • Reikalingos garantijos
 • Ä®galiojimai: registravimas, apžvalga…
 • Bendra arba dalinė likvidacija: egzistavimas arba gresiantis neegzistavimas
 • PalÅ«kanų norma:  pastovi, kintanti (pvz. Euribor +1%)
 • Laikotarpio, kurio metu mokamos tik palÅ«kanos galimybė: paskolos pradžioje yra laikotarpis, kurio metu mokamos tik palÅ«kanos ir mes neturime grąžinti jokio kapitalo. Å io laikotarpio metu, kvota įmonei yra mažesnė, tačiau bendra paskolos suma bus didesnė, nei neesant laikotarpiui, kada mokamos tik palÅ«kanos. (Sužinokite apie tai daugiau: FINANSŲ PLANAS)

 

3. Kaip nuspręsti ar pasirinkti ilgalaikes ar trumpalaikes finansines priemones?

Finansavimo formulių yra įvairių, bet pirmiausiai reikėtų pasirinkti ilgalaikes arba trumpalaikes finansavimo priemones. Norint teisingai pasirinkti, mes turime įvykdyti šią taisyklę: Mes turime naudoti tik paskolas arba kreditų linijas vieneriems metams arba trumpesniems laikotarpiams punktualiems pinigų poreikiams, kurie bus išspręsti per trumpą laikotarpį, finansuoti. Mes niekada neturėtume finansuoti kelis mėnesius trunkančių poreikių naudodami trumpo finansavimo investicijų formules, nes tai gali baigtis įmonės finansų krize. (Sužinokite apie tai daugiau: FINANSŲ PLANAS).

 

4. Kaip valdyti įmonės pinigų srautus?

Nepakanka išanalizuoti tik įmonės pelningumo, mes taip pat turėtume patikrinti jos finansinę būklę. Gali pasitaikyti tokių paradoksų, jog apskaita rodo pelną, tačiau apmokėjimams nepakanka grynųjų pinigų. Pagrindinis principas šioje vietoje yra tiek pajamų, tiek išlaidų prognozė. Pinigų srautų prognozė yra finansinės analizės priemonė leidžianti mums žinoti mokėjimų ir rinkliavų prognozes mėnesių eiliškumu ir tokiu būdu numatyti galimas su grynaisiais pinigais susijusias problemas. Taigi, siekiant numatyti pajamas ir išlaidas visu laikotarpiu (pvz. metams), turite nustatyti, kur reikės didelių išteklių. (Sužinokite apie tai daugiau: CASHFLOW FORECAST)

 

5. Į ką turėtų būti atsižvelgiama prognozuojant pardavimus ir pelną?

Prognozuojant pardavimus ir pelną, mes turėtume:

 • ParuoÅ¡ti keletą scenarijų: pesimistiÅ¡ką, optimistiÅ¡ką, realistiÅ¡ką
 • IÅ¡skirti pagal verslo linijas
 • Nustatyti tinkamiausias matavimo vienetus priklausomai nuo veiklos pobÅ«džio: studentų skaičius, maÅ¡inų skaičius, % užimtumo…
 • Nustatyti pardavimų lÅ«kesčius mėnesių eiliÅ¡kumu siekiant patikrinti jų raidą
 • Atsižvelgti į galimą paklausos sezoniÅ¡kumą
 • Nustatyti lÅ«kesčius trejų metų laikotarpiui

(Sužinokite apie tai daugiau: PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ)

 

6. Kaip subalansuoti pinigų srautus ilgaisiais ir trumpaisiais laikotarpiais?

Jeigu tam tikrais momentais yra debetinis grynųjų pinigų srautų balansas ir jis yra lengvai ištaisomas per sekančius mėnesius, priemonės, kurių bus imtasi, taip pat bus trumpalaikės.

Jeigu grynųjų pinigų trūkumas yra nuolatinis, turėtume apžvelgti jo tendencijas. Jeigu tendencija yra teigiama ir po tam tikro laiko, sugebama išlaikyti pusiausvyrą tarp pajamų ir išlaidų, me turėtume imtis vidutinio ilgumo arba ilgalaikių priemonių.

Jeigu tendencija yra neigiama, su itin dideliu grynųjų pinigų srautų trūkumu ir be jokių galimybių būti pataisytam, būtina iš naujo suplanuoti įmonės strategiją. Gali būti, jog susiduriate ne su grynųjų pinigų srautų problema, bet galimai netinkamu verslu. (Sužinokite apie tai daugiau: PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ)

 

6. Kurie veiksniai daro įtaką įmonių finansiniams rezultatams: pelnas ar nuostoliai?

Pagrindiniai veiksniai pelno-nuostolio ataskaitoje yra pajamos, išlaidos, investicijų į ilgalaikį turtą vertė (nusidėvėjimas), finansinės investicijos, administracinės išlaidos, palūkanos ir mokesčiai. Jeigu žiūrėtume labiau pasauliniu mastu, ne vien tik įmonės, bet ir regioniniu, šalies ir pasaulio lygiu, turėtume suprasti, kad ekonominė, politinė ir socialinė situacija turi didelį poveikį įmonių finansiniams rezultatams. (Sužinokite apie tai daugiau: NUMATOMO PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA)

 

TEISINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI

 

1. Kuri vieta yra tinkamiausia įmonės steigimui?

Siekiant nuspręsti, kuri vieta labiausiai tinka jūsų įmonei, jūs turite įvertinti skirtingas galimybes ir jūsų pasirinkimui įtaką darančius veiksnius. Jūs taip pat turite apsvarstyti sektoriaus ypatybes ir jūsų kuriamo verslo rūšį. (Sužinokite apie tai daugiau: VIETA)

 

2. Kokias galimybes reikėtų apgalvoti renkantis tinkamą vietą naujai įmonei?

Jūs galite apsvarstyti įvairias galimybes renkantis vietą savo įmonei. Jos gali būti labai skirtingos, tokios kaip namų adresas, verslo inkubatoriai ir t.t. (Sužinokite apie tai daugiau: VIETA)

 

3. Kuriuos veiksnius reikėtų įvertinti priimant sprendimą dėl naujos įmonės vietos?

Egzistuoja daug veiksnių, kurie galėtų daryti įtaką jūsų įmonės vietos pasirinkimui. Tarp kitų pagrindinių veiksnių, jūs turėtumėte įvertinti specialius jūsų verslo poreikius, gyventojų tankumą, konkurentų vietą ir kt. (Sužinokite apie tai daugiau: VIETA)

 

4. Kokia teisinė forma labiausiai tinka mano įmonei?

Priklausomai nuo jūsų verslo idėjos, kapitalo dydžio, suinteresuotų šalių skaičiaus ir kitų veiksnių, jūs turite pasirinkti tinkamiausią teisinę formą įmonei. Pačios populiariausios teisinės formos: individuali įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ir t.t. (Sužinokite apie tai daugiau: TEISINĖS FORMOS PASIRINKIMAS)

 

5. Kokias teisines procedūras turėčiau atlikti pradėdamas įmonės veiklą?

Įmonės steigimo procedūros prasideda nuo apsisprendimo dėl įmonės teisinės formos ir baigiasi jos įregistravimu. Pavyzdžiui, Lietuvoje šį procesą sudaro 11 žingsnių: aiškūs įmonės tikslai ir siekiai; apsisprendimas dėl įmonės teisinės formos; vietos pasirinkimas; įmonės pavadinimo pasirinkimas ir pavadinimo užregistravimas; įmonės įkūrimo dokumentų surašymas; banko sąskaitos atidarymas; pradinės įmokos sumokėjimas; įmonės įstatų, valdymo organų ir t.t. patvirtinimas; registracijai reikalingų dokumentų užpildymas; dokumentų patvirtinimas pas notarą ir įmonės registracija. (Sužinokite apie tai daugiau: ĮMONĖS STEIGIMO TVARKA)

 

6. Rinkdamasis įmonės teisinę formą, iš kur aš žinosiu, kokie mokesčiai jai bus taikomi?

Steigiant įmonę, jūs turite žinoti apie jūsų šalyje įmonėms taikomus mokesčius. Pagrindiniai įmonių mokami mokesčiai Lietuvoje yra tokie: gyventojų pajamų mokestis, pridėtinės vertės mokestis, pajamų mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, socialinio draudimo mokestis, akcizo mokestis (jei taikytina), įmokos į Garantinį fondą (Sužinokite apie tai daugiau: Apmokestinimas)

 

7. Į kokius darbo teisės aktus turėčiau atsižvelgti planuodamas įmonės žmogiškuosius išteklius?

Darbo teisei yra būdingi trys pagrindiniai pasirinkimai: bendruosius darbo teisės klausimus reguliuojančios teisės normos; kolektyvino darbo aspektus reguliuojančios teisės normos; individualius darbo santykius reguliuojančios teisės normos. (Sužinokite apie tai daugiau: DARBO JĖGOS ASPEKTAI)

 

8. Ką turėčiau žinoti apie patentus ir autorių teises?

Patentų ir autorių teises saugo įstatymai. Jie yra skirtingi įvairiose šalyse. Pavyzdžiui, pagrindiniai intelektinę nuosavybė ginantys teisės aktai Lietuvoje yra šie:

Patentų įstatymas

Dizaino įstatymas

Prekių ženklų įstatymas

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas (Sužinokite apie tai daugiau:  PATENTAI IR AUTORINĖS TEISĖS)