Ar pažįstate savo rinką?

Símbolos Entretrain-38

Siekiant analizuoti savo verslo idėją, pirmiausiai mes turime pažinti savo tikslinę rinką. Mes turėtume surinkti kiek įmanoma daugiau informacijos apie joje veikiančius skirtingus rinkos dalyvius, kad galėtume priimti teisingus sprendimus kuomet yra pasirašomi sandoriai.  

Stebėdami rinką mes turėtume atsižvelgti į šiuos aspektus:

 

Klientai

 

Turėtume vengti žiūrėti į bendrą rinką kaip į vieną grupę. Reikia žinoti, kad nevisi klientai nevienodai elgiasi rinkdamiesi tą patį produktą ar paslaugą. Egzistuoja tam tikros sąlygos, kurios lemia elgesio skirtumus, kai vieni klientai atsižvelgia į daugiau aspektų nei kiti. Patartina nustatyti, kokios yra tos sąlygos, suskirstyti rinką į grupes ir pasirinkti vieną ar kelias iš jų kaip savo prioritetinius klientus, sukuriant pasiūlymą, kuris kiek įmanoma labiau atitiktų jų reikalavimus. Ši strategija vadinasi rinkos segmentacija.

 

Konkurentai

 

Kita klaida, kurios turėtume vengti yra galvojimas, kad mūsų rinkoje nėra konkurentų. Joje gali nebūti įmonių užsiimančių lygiai ta pačia veikla kaip mes, bet prieš pradedant veikti rinkoje, kitos įmonės patenkino klientų poreikius per kitas paslaugas arba produktus. Kompanijos, tenkinančios tą patį poreikį, bet skirtingais produktais ar paslaugomis, yra vadinamos netiesioginiais konkurentais.

 

Konkurencijos analizė suteikia vertingos informacijos, nes ji ne tik leidžia analizuoti esamą pasiūlą rinkoje siekiant nustatyti galimus prekių ir paslaugų trūkumus, bet taip pat suteikia įdomios informacijos apie kainų lygį ar prekes ir paslaugas, kuriomis pasiūlymus mūsų potencialūs klientai naudojasi.

 

Sektorius

 

Mūsų įmonė pateks į veiklos sektorių, kurį sudaro ta pačia veikla užsiimančios įmonės. Mūsų sėkmės galimybės priklausys nuo sektoriaus būklės.

 

Šio sektoriaus būklę įtakojantys veiksniai:

 

 • Konkurencijos intensyvumas tarp sektoriaus įmonių
 • Kliūtys, kurios neleidžia į jį patekti, arba veiklos vykdymo sunkumai, su kuriais susiduria naujai įkurta įmonė
 • Sektoriaus klientų pajėgumai
 • Sektoriaus tiekėjų pajėgumai
 • Pakaitalų grėsmė
 • Viešojo administravimo ir  įstatymų poveikis.

 

Aplinka

 

Kiekvieną įmonę, nesvarbu, kada įmonė yra įkurta, veikia grupė aspektų, kuriuos sunku įtakoti, bet jie daro įtaką įmonės veiklai. Tai vadinama įmonės aplinka.

Ši aplinka turėtų būti nuolat kontroliuojama, nes ji sukuria didžiąją daugumą grėsmių ir galimybių. Ji gali būti klasifikuojama į keturias pagrindines sritis:

 • Politinė aplinka
 • Socialinė aplinka
 • Ekonominė aplinka
 • Technologinė aplinka

 

PRIEMONĖ: PASITIKRINKITE SAVO ŽINIAS APIE RINKĄ

 

Žemiau pateikti klausimai leis jums greitai nustatyti kokios informacijos trūksta jūsų verslo idėjai. Prieš steigiant įmonę, jūs turėtumėte atsakyti į visus klausimus, tačiau gali būti, kad šiuo metu negalėsite to padaryti.

 

Norėdami atlikti išsamesnį rinkos tyrimą, eikite į skyrių „Mano įmonė žingsnis po žingsnio”.

 

Klientas

 • Kokie veiksniai skiria vienų klientų elgesį nuo kitų? (amžius, lytis, perkamoji galia, šeimos sudėtis)
 • Kuri klientų grupė yra patraukliausia? Kur jie yra? Kur jie perka? Kaip aš galiu juos pasiekti?
 • Į ką ši klientų grupė atsižvelgia pirkdama prekę ar paslaugą? (kaina, prekės ženklas, dizainas, pristatymo terminas, garantinis aptarnavimas…)
 • Kas perka prekę ar paslaugą? Ar tai tas pats asmuo, kuris vartos mūsų produktą, ar kitas?
 • Ar tai yra individualus pirkėjas arba grupė pirkėjų (įmonė, kaimynų bendruomenė, asociacija…)?

 

Konkurentai

 • Ar  galime nustatyti tris tiesioginius ir tris netiesioginius konkurentus?
 • Kokias paslaugas jie siūlo? Ar jos standartinės, ar kažkuo skiriasi?
 • Kokia yra jų kainų, komunikacijos ir pristatymo politika?
 • Kokios yra jų stipriosios savybės? Kokios yra jų silpnosios savybės?
 • Ar kuris nors iš konkurentų užima lyderio poziciją? Koks yra šios pozicijos konkurencinis pranašumas?

 

Sektorius

 • Kokios yra pagrindinės kliūtys patekti į sektorių? (ekonominės, sertifikato ar licencijos gavimas, priėjimas prie platinimo kanalų)
 • Kliento galia: Ar visa mūsų apyvarta priklauso nuo kelių klientų ar plačios grupės?
 • Tiekėjo galia: ar yra pakankamai pasiūlą užtikrinančių tiekėjų ar yra tik keli rinką kontroliuojantys tiekėjai?
 • Ar yra  produktų ar paslaugų pakaitalų, kurie galėtų išstumti mūsų įmonės produkciją iš rinkos?
 • Ar sektorių kontroliuoja kokie nors reglamentai ar įstatymai? Jeigu taip, ar šie teisės aktai daro teigiamą ar neigiamą įtaką?

 

Aplinka

Ar socialiniai, politiniai, ekonominiai veiksniai ar technikos raida turi įtakos mūsų įmonei? Kokią įtaką jie daro, neigiamą ar teigiamą?